0

Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy – tworzywo sztuczne charakteryzujące się dużą twardością, udarnością, odpornością na zarysowania oraz właściwościami izolacyjnymi. W produkcji przemysłowej ABS stosowany jest do wytwarzania obudów sprzętu AGD, zabawek (np. klocków lego), elementów wykończenia samochodu.

ABS jest jednym z najpopularniejszych materiałów do druku 3D w technologii FDM (Fused Deposition Modeling). W trakcie druku 3D, topiony materiał zostaje wytłoczony przez rozgrzaną dyszę drukarki, po czym jest nakładany warstwa po warstwie – tworząc drukowany obiekt od dołu do góry.

Filament z ABS może w trakcie drukowania stwarzać potencjalne zagrożenia zdrowotne poprzez wytwarzanie oparów akrylonitrylu, co do którego istnieją podejrzenia, iż może on być czynnikiem rakotwórczym. Elementy drukowane z ABS nie mogą być stosowane jako implanty medyczne.

Typowa temperatura wytłaczania ABS to od 215 do 250 stopni Celsjusza. Drukowanie przy użyciu ABS wymaga podgrzewanego stolika.Po połączeniu z acetonem, ABS nadaje się do polerowania i klejenia.

0

Proces drukowania tkanek oraz narządów przy użyciu żywych komórek oraz innych materiałów. Jedną z głównych trudności bioprintingu jest ochrona komórek przed niszczącym je oddziaływaniem wysokiej temperatury, wytwarzanej przez biodrukarkę w trakcie druku.

0

Rodzaj ekstrudera, który jest mocowany z dala od głowicy, co odciąża wózek po którym porusza się głowica. Odciążenie wózka umożliwia zwiększenie prędkości druku. Minusem takiego ekstrudera jest praktyczny brak możliwości druku gumą.

0

Computer Aided Design – pojęcie odnoszące się do wykorzystania systemów komputerowych w celu tworzenia lub modyfikowania projektów. Oprogramowanie typu CAD, to oprogramowanie służące do projektowania komputerowego.

0

(Computer Aided Manufacturing) – komputerowe wspomaganie wytwarzania, którego celem jest integracja fazy projektowania z fazą wytwarzania. Oprogramowanie typu CAM ustala na podstawie modelu 3D tzw. ścieżki narzędzia, niezbędne do wykonania obiektu.

0

Color Jet Printing – technologia druku 3D przy użyciu barwionego proszku gipsowego. Proces druku CJP polega na natryskiwaniu na sproszkowany materiał specjalnego lepiszcze wraz odpowiednim barwnikiem. Po wydrukowaniu danej warstwy podnośnik opuszcza platwormę, a walec rozprowadza równomiernie pozostały materiał. Materiał, na który lepiszcze nie zostało nałożone, służy za naturalny materiał podporowy dla zwisających elementów drukowanego obiektu.

Metoda CJP stosowana jest przez podmioty profesjonalne. Przykładem zastosowania są CJP są kolorowe figurki selfies 3D.Wydruki wyglądają efektownie, jednak ze względu na stosowany materiał nadają się wyłącznie do prac koncepcyjnych, a nie do produkcji funkcjonalnych części.

0

Technologia szybkiego wytwarzania budynków metodą addytywną, której autorem jest profesor Behrokh Khoshnevis z Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Podstawą contour crafting jest zastosowanie sterowanego komputerowo dźwigu lub suwnicy,  do nakładania warstwa po warstwie potrzebnych materiałów budowlanych. Konstrukcja budynku tworzona jest z betono-podobnego materiału składającego się z szybko schnącego cementu oraz odpadów budowlanych. Pozostałe niezbędne elementy takie jak instalacja elektryczna i hydrauliczna są również nakładane warstwa po warstwie.

0

Cyfrowe Przetwarzanie Światła (ang. Digital Light Processing) to technologia druku 3d polegająca na utwardzaniu światłem żywic fotopolimerowych. Proces ten przebiega analogicznie do procesu stereolitografii, z tą różnicą, iż zamiast lasera wykorzystywane jest bardziej konwencjonalne źródło światła, takie jak lampa łukowa. Kolejne warstwy modelu tworzone są w wyniku emisji obrazu wyświetlanego przez projektor. Wydruki DLP cechują się wysoką jakością, odwzorowując szczegóły z dokładnością do kilkudziesięciu mikronów.

0

Drukowanie przestrzenne to proces automatycznego wytwarzania przedmiotów fizycznych na podstawie trójwymiarowych modeli komputerowych. Metoda ta wykorzystywana jest zarówno do szybkiego tworzenia prototypów (rapid prototyping) oraz ich form, jak również do tworzenia gotowych przedmiotów lub ich części składowych. Zakres możliwych do wytworzenia obiektów jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi: meble, zabawki, ubrania, protezy, miniaturowe repliki, jedzenie, budynki, a nawet tkanki. Charakterystyczną cechą drukowania 3D jest wytwarzanie rzeczy poprzez nakładanie na siebie kolejnych warstw materiału (additive manufacturing).

0

Końcowy element głowicy, przez który wypływa filament. Najpopularniejszymi dyszami są dysze, których średnica mieści się w zakresie od 01 mm do 0,8 mm.