CAM

0

(Computer Aided Manufacturing) – komputerowe wspomaganie wytwarzania, którego celem jest integracja fazy projektowania z fazą wytwarzania. Oprogramowanie typu CAM ustala na podstawie modelu 3D tzw. ścieżki narzędzia, niezbędne do wykonania obiektu.

Udostępnij:

O autorze

Drukarka 3D