Kalifornia: Broń wydrukowana w 3D będzie wymagała rejestracji

0

Gubernator stanu Kalifornia przyjął nowe prawo, nakładające obowiązek rejestracji pistoletów oraz innej broni palnej stworzonej przy użyciu druku 3D. Przed wydaniem decyzji o nadaniu numeru seryjnego, urzędnik Departamentu Sprawiedliwości sprawdzi przeszłość posiadacza wydrukowanej broni, wykluczając osoby którym nie przysługuje prawo do posiadania tradycyjnej broni palnej.

Ustawa stanowa Assembly Bill No. 857 przewiduje, iż od 1 lipca 2018 r. osoba zamierzająca wydrukować lub złożyć sztukę broni, będzie musiała uprzednio wystąpić o nadanie jej unikalnego numeru seryjnego lub innego unikalnego znaku identyfikującego. Nadany numer lub znak identyfikacyjny należy wygrawerować lub w inny trwały sposób umieścić na sztuce broni.

To jednak nie koniec ograniczeń, gdyż ustawa przewiduje również zakaz sprzedaży oraz przenoszenia prawa własności do wydrukowanej broni. Ponadto osoba drukująca broń będzie zobowiązana umieścić w niej element metalowy, tak aby broń była wykrywalna przez bramki z wykrywaczami metalu. Naruszenie przepisów ustawy grozi karą pozbawienia wolności na okres do jednego roku oraz karą grzywny w wysokości do 1.000 $.

Można przypuszczać, iż w ślad za Kalifornią niebawem podążą kolejne amerykańskie stany oraz inne jurysdykcje na świecie. Do tej pory prawo zakazujące druku broni bez posiadania specjalnej licencji, uchwalano w Stanach Zjednoczonych na poziomie władz miejskich między innymi w Filadelfii, Waszyngtonie i Nowym Yorku. Na poziomie federalnym funkcjonuje również generalny zakaz produkcji broni niewykrywalnej przez detektory metalu. Analogiczne rozwiązania obowiązują w Wielkiej Brytanii, gdzie od 2013 roku za wytwarzanie lub posiadanie broni niewykrywalnej przez detektor metalu grozi kara pozbawienia wolności do dziesięciu lat. W Polsce na mocy art. 263 § 1 kodeksu karnego, wytwarzanie lub handel bronią palną lub amunicją, bez posiadania stosownego pozwolenia, podlega karze pozbawienia wolności na okres od roku do dziesięciu lat.

Źródło

Udostępnij:

O autorze

Drukarka 3D

Zostaw swoją odpowiedź