Sąd Najwyższy USA wyjaśni prawnoautorski status obiektów drukowanych w 3d

0

Trzy firmy z branży druku 3d: Formlab, Shapeways i Matter and Form, zwróciły się do amerykańskiego Sądu Najwyższego z petycją o wyjaśnienie prawnoautorskiego statusu obiektów drukowanych w 3d. Wniosek został złożony do toczącego się przed Sądem Najwyższym postępowania w sprawie związanej z odzieżą. Choć wnioskodawcy nie posiadają w sprawie statusu stron, to jednak zdecydowali się wystąpić do Sądu ze swoim wnioskiem jako amici curiae czyli osoby zainteresowane rozstrzygnięciem mającym istotne znaczenie dla pewności obrotu prawnego.

Zgodnie z amerykańską ustawą o prawie autorskim (Copyright Act), przedmioty wydrukowane w 3d  podlegają co do zasady ochronie prawnoautorskiej, o ile spełniają łącznie dwie przesłanki:

  1. mają charakter zdobniczy (ang. ornamental)
  2. mają charakter niefunkcjonalny (ang. nonfunctional)

Przykładowo rzeźba dekoracyjna to obiekt czysto zdobniczy i jednocześnie nie pełniący funkcji użytkowej. Z kolei otwieracz do kapsli lub klucz francuski, to obiekty typowo użytkowe, których zdobniczy charakter należy każdorazowo ustalać. Problemy interpretacyjne pojawiają się w przypadku obiektów o ewidentnym charakterze ornamentalnym, których funkcjonalność posiada marginalne znaczenie. W takiej sytuacji należy badać, czy projekt obiektu zawiera właściwości obrazka, grafiki lub rzeźby, które mogą być odrębnie zidentyfikowane oraz istnieć niezależnie od użytkowych aspektów obiektu.

Źródło

Udostępnij:

O autorze

Drukarka 3D

Zostaw swoją odpowiedź